Spotkania instruktorskie

W 2018 roku odbędą się przy okazji targów spotkania instruktorskie:

KDP/CMAS                                                                               

PADI                                                                                                        

HSA – sobota, godz. 10:00                                                  

PSA – sobota, godz. 13:00                                                              

SSI – sobota, godz. 11:00                                                   

CEDIP/SPIN – sobota, godz. 10:00                                 

a także cykl seminariów dla PADIPro – sobota, godz. 11:00-14:30 

PADI MEMBER FORUM – sobota, godz. 16:00