Spotkania instruktorskie

W 2017 roku odbyły się przy okazji targów spotkania instruktorskie:

KDP/CMAS                                         

PADI                                                            

HSA                                                   

IANTD                                                         

SSI                                                  

CEDIP/SPIN                                

a także cykl seminariów dla PADIPro.